Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO, jest ARBET Investment Group spółka z o.o Sp. K, z siedzibą w Olsztynie, adres: 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 3.

Kontakt w sprawach bezpośrednio związanych z przetwarzaniem danych osobowych: e.piorkowska@arbet.olsztyn.pl

2. CEL i CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Lp. Źródło informacji Cel przetwarzania – podstawa prawna Czas przetwarzania
DANE KANDYDATÓW DO PRACY
1. Dane pozyskane od kandydatów
 • rekrutacja oraz przyszłe rekrutacje – art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”
przez okres rekrutacji i przyszłych rekrutacji.
DANE PRACOWNIKÓW
2. Dane pozyskane od kandydatów w procesie rekrutacji
 • zatrudnienie, naliczanie i wypłata wynagrodzeń, przyznawanie świadczeń socjalnych – art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”
 • w celu objęcia ubezpieczeniem – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) „RODO”.
50 lat.
DANE KLIENTÓW
3. Formularz kontaktowy na stronie internetowej
 • zawarcie i realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”;
 • marketing i promocja produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”;
 • udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”;
 • wewnętrzne cele administracyjnych – prowadzenie statystyk, raportowanie, badanie satysfakcji Klientów – art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.
 • przez okres wymagany przepisami prawa;
 • okres w oparciu o uzasadniony interes administratora;
 • w przypadku marketingu i promocji produktów do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Formularz reklamacji na stronie internetowej
 • realizacja usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”;
 • wewnętrznych celów administracyjne – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów – art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.
okres w oparciu o uzasadniony interes administratora.
5. Dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych
 • zawarcie i realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”;
 • marketing i promocja produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”;
 • udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”;
 • wewnętrzne cele administracyjne – prowadzenie statystyk, raportowanie, badanie satysfakcji Klientów – art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.
 • przez okres wymagany przepisami prawa;
 • okres w oparciu o uzasadniony interes administratora;
 • w przypadku marketingu i promocji produktów do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych umowach, otrzymane od członków grupy kapitałowej ARBET
 • realizacja zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;
 • bieżący kontakt w związku z zawartą umową lub w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia – art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;
 • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych – art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO” (w związku z przepisami podatkowymi);
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”;
 • marketing i promocja produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”;
 • wewnętrzne cele administracyjne – prowadzenie statystyk, raportowanie, badanie satysfakcji Klientów – art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.
 • przez okres wymagany przepisami prawa;
 • okres w oparciu o uzasadniony interes administratora.
DANE NAJEMCÓW LOKALI
7. Dane pozyskane od najemców
 • realizacja zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;
 • bieżący kontakt w związku z zawartą umową lub w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia – art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;
 • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych – art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO” (w związku z przepisami podatkowymi);
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”;
 • marketing i promocja produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”;
 • wewnętrzne cele administracyjne – prowadzenie statystyk, raportowanie, badanie satysfakcji Klientów – art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.
 • przez okres wymagany przepisami prawa;
 • okres w oparciu o uzasadniony interes administratora.
DANE WŁAŚCICIELI LOKALI
8. Dane pozyskane od właścicieli lokali lub otrzymane od członków grupy kapitałowej ARBET
 • realizacja zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;
 • bieżący kontakt w związku z zawartą umową lub w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia – art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;
 • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych – art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO” (w związku z przepisami podatkowymi);
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”;
 • marketing i promocja produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”;
 • wewnętrzne cele administracyjne – prowadzenie statystyk, raportowanie, badanie satysfakcji Klientów – art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.
 • przez okres wymagany przepisami prawa;
 • okres w oparciu o uzasadniony interes administratora;
 • w przypadku marketingu i promocji produktów do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
DANE KONTRAHENTÓW I INNYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM
9. Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych umowach lub otrzymane od członków grupy kapitałowej ARBET
 • wykonanie zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;
 • bieżący kontakt wynikający z zawartej umowy lub z podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia – art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;
 • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych – art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”;
 • wewnętrzne cele administracyjne – prowadzenie statystyk, raportowanie – art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”.
 • przez okres wymagany przepisami prawa;
 • okres w oparciu o uzasadniony interes administratora.

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 2 mogą być:

 1. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
 2. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
 3. spółki powiązane z Administratorem – spółki z grupy kapitałowej;
 4. podmioty współpracujące z administratorem w zakresie obsługi gwarancyjnej i usunięcia reklamacji;
 5. podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
 6. odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne, towarzystwa ubezpieczeniowe

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY:

 1. Prawo dostępu do treści danych.
 2. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych.
 3. Prawo do usunięcia danych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Prawo do przenoszenia danych.

6. REALIZACJA PRAW

Aby zrealizować swoje prawa należy skontaktować się z Administratorem:

7. SKARGA NA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

Możliwość komentowania została wyłączona.O nas

ARBET Investment Group sp. z o.o. sp. k.

ul. Budowlana 3
10-424 Olsztyn

tel. +48 89 535 37 50
e-mail: zarzadca@arbet.olsztyn.pl

REGON: 280473649
NIP: 739-37-73-902

Nazwa ARBET nie bez powodu jest kojarzona z solidnością i rzetelnością. Jako ARBET Investment Group na wielkie zaufanie, nie tylko w Olsztynie, pracujemy bowiem już od kilkunastu lat. Każdy dzień przynosi nam jednak nowe doświadczenia. To dzięki nim temat nieruchomości na Warmii i Mazurach, a zwłaszcza w Olsztynie, nie ma przed nami już prawie żadnych tajemnic. Kompleksowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to nasza specjalność. Jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy również tak nowatorską usługę jak zarządzanie wynajmem.

Szybki kontakt

+48 89 535 37 50

Błędnie wypełniony formularz. Proszę poprawić zaznaczone pola.
Dziękujemy, formularz został wysłany.