Gmina zmniejszy opłaty za użytkowanie wieczyste

Gmina Olsztyn prawdopodobnie obniży wszystkim właścicielom lokali mieszkalnych i niemieszkalnych przy ul. Barczewskiego 1 w Olsztynie opłaty za użytkowanie wieczyste.

użytkowanie wieczyste

Z przyjemnością informujemy członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Barczewskiego 1, że na skutek działań podjętych przez spółki z grupy kapitałowej ARBET w sprawie zmniejszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami 39/6, 40, 41, 42, 95/1 obr. 66, prawdopodobnie zostaną zmienione przez Gminę Olsztyn stawki procentowe opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ww. działek gruntu z dotychczasowych, tj. 3 %, 5% i 8% na 1 % dla lokali mieszkalnych, a dla lokalu niemieszkalnego – garażu na 3 % wyjątkowo z urzędu dla wszystkich właścicieli lokali, niezależnie od tego czy złożyli stosowne wnioski.

Zmiana stawek procentowych spowoduje znaczne zmniejszenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste na kolejne lata.

Czym różni się własność gruntu od użytkowania wieczystego?

W ramach cyklu artykułów, które pojawiają się w dodatku „Dom.wm.pl” do Gazety Olsztyńskiej, nasza spółka zarządzająca poruszyła ważną kwestię zwianą z różnicami pomiędzy własnością gruntu a użytkowaniem wieczystym.

Poniżej prezentujemy wypowiedź Dyrektora Zarządzającego – Małgorzaty Kowalskiej

http://m.wm.pl/2015/04/orig/img-1706-241008.jpg

Czym różni się własność gruntu od użytkowania wieczystego?
Małgorzata Kowalska: — Nie ulega wątpliwości, że własność stanowi najdoskonalszą i najbardziej rozległą formę władania nieruchomościami. Właściciel może korzystać z posiadanej nieruchomości oraz decydować o jej losie zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swojego prawa, tzn. pobierać z niej pożytki i inne dochody. Prawo do nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie to relikt przeszłości wprowadzony w okresie, kiedy nie było możliwości nabywania gruntów państwowych na własność. Funkcjonuje jednak do chwili obecnej. Zakres uprawnień przysługujących użytkownikowi wieczystemu pokrywa się w wielu aspektach z uprawnieniami właściciela. Posiada on również możliwość sprzedaży lub podarowania swojego prawa, podziału czy zagospodarowania zgodnie z przepisami. Ograniczenie działań użytkownika wieczystego związane jest ściśle z postanowieniami umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz przepisami prawa. Czas użytkowania jest określony i wynosi 99 lat (czasami krócej, jednak nie mniej niż 40 lat). Dotyczy to w dużej mierze gruntów położonych w granicach administracyjnych miast, głównie więc mieszkańców budynków wielorodzinnych. Opłata roczna, wynosząca w budynku mieszkalnym 1% ceny nieruchomości, w budynku przeznaczonym na działalność turystyczną 2%, a w pozostałych przypadkach 3%, uiszczana jest przez cały okres użytkowania wieczystego z góry za bieżący rok. Stanowi ona procent wartości prawa własności nieruchomości.

Przeczytaj cały tekst: http://dom.wm.pl/261167,Zostan-wlascicielem-mieszkania.html#axzz3bK2cbLE3

Droga Bohaterów Monte Cassino – porozumienie podpisane

Droga Bohaterów Monte Cassino – porozumienie pomiędzy spółką Arbet Developer sp. z o. o., a gminą Olsztyn podpisane.

Jest nam niezmiernie miło móc poinformować mieszkańców osiedla Leśna, że w styczniu 2015 roku spółka ARBET Developer sp. z o. o. podpisała z gminą Olsztyn porozumienie dotyczące budowy ulicy Bohaterów Monte Cassino.

W tym tygodniu otrzymaliśmy pismo od spółki z dokładnymi informacjami. Poniżej znajduje się treść pisma.

20150213_144706 20150213_144719(1)

Olsztyn, dnia 11.02.2015r.

 

 

                                                                                               Mieszkańcy Osiedla Leśna

                                                                                        w Olsztynie

 

 

 

Sprawa: budowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie

 

Szanowni Państwo

                  Działając w imieniu spółki pod firmą ARBET Developer sp. z o.o. w Olsztynie informujemy, że w dniu 26 stycznia 2015r. spółka ARBET Developer sp. z o.o., po długich negocjacjach, podpisała z Gminą Olsztyn porozumienie , na mocy którego spółka zobowiązała się do sfinansowania łącznie 50 % (tj. szacunkowo kwota 370 000 zł) kosztów inwestycji dotyczącej infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym, a więc na terenie będącym własnością Gminy Olsztyn, polegającej na :

– budowie jezdni z asfaltową nawierzchnią na określonym w porozumieniu odcinku ulicy Bohaterów Monte Cassino (etap I)

– wykonaniu jednostronnych chodników od strony budynków mieszkalnych wzdłuż ulicy bohaterów Monte Cassino (etap II)

            Zgodnie z treścią porozumienia do zrealizowania I etapu zobowiązała się Gmina Olsztyn w terminie do dnia 30.10.2015r., natomiast etap II zrealizuje spółka ARBET
w terminie do dnia 31.05.2015 r.

            Tak więc łączne nasze nakłady na tą ulicę przekroczą już 1 mln zł.

            Tym samym to kolejne zdarzenie oznaczające nasz udział w finansowaniu miejskiej infrastruktury. Ponieważ do dnia dzisiejszego nie możemy uzyskać od Gminy Olsztyn informacji, czy ktokolwiek poza nami partycypował w budowie miejskiej infrastruktury na tym terenie, mamy nadzieję, że identyczne zasady dotyczą wszystkich inwestorów i właścicieli pozostałych działek. Szkoda swoją drogą, że informacje, które powinny być jawne są utrzymywane w takiej tajemnicy przez Gminę.

            Przyjmujemy ze zrozumieniem fakt, że polskich gmin w większości nie stać na wywiązywanie się z ustawowych obowiązków w zakresie budowy infrastruktury, ale tym bardziej powinny dbać o przejrzystość relacji w tym zakresie i stosować jawne i jednakowe zasady partycypacji wszystkich bez wyjątku w finansowaniu tych inwestycji. Niestety, zasada ta jest nagminnie łamana. My przy każdej inwestycji jesteśmy zmuszani do ponoszenia nakładów na infrastrukturę miejską i uważamy, że powinno to dotyczyć każdego inwestora, który zamierza realizować jakąkolwiek inwestycję.

            A nakłady te nie są małe. Na budowę np. tylko jednej miejskiej ulicy Popiełuszki i całej jej infrastruktury przy okazji budowy naszego osiedla wydaliśmy 2 mln zł !!! A z ulicy tej korzystają mieszkańcy również osiedli wybudowanych przez innych deweloperów, którzy złotówki do jej budowy nie dołożyli. Jak na razie tak samo wygląda to z infrastrukturą na całym obszarze między ulicami Leśną i Artyleryjską. My współfinansujemy, a inni tylko korzystają….

 

Z poważaniem

 Andrzej Bogusz

Prezes

 

 

 

red

Mieszkaj szczęśliwie z „Gazetą Olsztyńską” i Grupą „Arbet”

Grupa Arbet porusza najważniejsze zagadnienia związane z nieruchomościami.

Jeżeli jesteś właścicielem mieszkania lub planujesz zakup to polecamy cykl artykułów, które pojawi się w dodatku „Dom.wm.pl” do Gazety Olsztyńskiej.

W ramach Grupy „Arbet” staramy się zwrócić uwagę osób, które dopiero co kupiły mieszkanie lub posiadają mieszkanie od dłuższego czasu na najważniejsze zagadnienia związane z  tym tematem. Jest wiele bardzo ważnych kwestii, nad którymi należałoby się pochylić w tematyce  nieruchomości. Na łamach dziennika „Gazety Olsztyńskiej” poruszamy najważniejsze z nich.

Przeczytaj cały tekst: http://dom.wm.pl/244060,Mieszkaj-szczesliwie-z-Gazeta-Olsztynska-i-Grupa-Arbet.html#axzz3bK2cbLE3O nas

ARBET Investment Group sp. z o.o. sp. k.

ul. Budowlana 3
10-424 Olsztyn

tel. +48 89 535 37 50
e-mail: zarzadca@arbet.olsztyn.pl

REGON: 280473649
NIP: 739-37-73-902

Nazwa ARBET nie bez powodu jest kojarzona z solidnością i rzetelnością. Jako ARBET Investment Group na wielkie zaufanie, nie tylko w Olsztynie, pracujemy bowiem już od kilkunastu lat. Każdy dzień przynosi nam jednak nowe doświadczenia. To dzięki nim temat nieruchomości na Warmii i Mazurach, a zwłaszcza w Olsztynie, nie ma przed nami już prawie żadnych tajemnic. Kompleksowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to nasza specjalność. Jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy również tak nowatorską usługę jak zarządzanie wynajmem.

Szybki kontakt

+48 89 535 37 50

Błędnie wypełniony formularz. Proszę poprawić zaznaczone pola.
Dziękujemy, formularz został wysłany.