Gmina zmniejszy opłaty za użytkowanie wieczyste

Gmina Olsztyn prawdopodobnie obniży wszystkim właścicielom lokali mieszkalnych i niemieszkalnych przy ul. Barczewskiego 1 w Olsztynie opłaty za użytkowanie wieczyste.

użytkowanie wieczyste

Z przyjemnością informujemy członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Barczewskiego 1, że na skutek działań podjętych przez spółki z grupy kapitałowej ARBET w sprawie zmniejszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami 39/6, 40, 41, 42, 95/1 obr. 66, prawdopodobnie zostaną zmienione przez Gminę Olsztyn stawki procentowe opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ww. działek gruntu z dotychczasowych, tj. 3 %, 5% i 8% na 1 % dla lokali mieszkalnych, a dla lokalu niemieszkalnego – garażu na 3 % wyjątkowo z urzędu dla wszystkich właścicieli lokali, niezależnie od tego czy złożyli stosowne wnioski.

Zmiana stawek procentowych spowoduje znaczne zmniejszenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste na kolejne lata.

Droga Bohaterów Monte Cassino – porozumienie podpisane

Droga Bohaterów Monte Cassino – porozumienie pomiędzy spółką Arbet Developer sp. z o. o., a gminą Olsztyn podpisane.

Jest nam niezmiernie miło móc poinformować mieszkańców osiedla Leśna, że w styczniu 2015 roku spółka ARBET Developer sp. z o. o. podpisała z gminą Olsztyn porozumienie dotyczące budowy ulicy Bohaterów Monte Cassino.

W tym tygodniu otrzymaliśmy pismo od spółki z dokładnymi informacjami. Poniżej znajduje się treść pisma.

20150213_144706 20150213_144719(1)

Olsztyn, dnia 11.02.2015r.

 

 

                                                                                               Mieszkańcy Osiedla Leśna

                                                                                        w Olsztynie

 

 

 

Sprawa: budowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie

 

Szanowni Państwo

                  Działając w imieniu spółki pod firmą ARBET Developer sp. z o.o. w Olsztynie informujemy, że w dniu 26 stycznia 2015r. spółka ARBET Developer sp. z o.o., po długich negocjacjach, podpisała z Gminą Olsztyn porozumienie , na mocy którego spółka zobowiązała się do sfinansowania łącznie 50 % (tj. szacunkowo kwota 370 000 zł) kosztów inwestycji dotyczącej infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym, a więc na terenie będącym własnością Gminy Olsztyn, polegającej na :

– budowie jezdni z asfaltową nawierzchnią na określonym w porozumieniu odcinku ulicy Bohaterów Monte Cassino (etap I)

– wykonaniu jednostronnych chodników od strony budynków mieszkalnych wzdłuż ulicy bohaterów Monte Cassino (etap II)

            Zgodnie z treścią porozumienia do zrealizowania I etapu zobowiązała się Gmina Olsztyn w terminie do dnia 30.10.2015r., natomiast etap II zrealizuje spółka ARBET
w terminie do dnia 31.05.2015 r.

            Tak więc łączne nasze nakłady na tą ulicę przekroczą już 1 mln zł.

            Tym samym to kolejne zdarzenie oznaczające nasz udział w finansowaniu miejskiej infrastruktury. Ponieważ do dnia dzisiejszego nie możemy uzyskać od Gminy Olsztyn informacji, czy ktokolwiek poza nami partycypował w budowie miejskiej infrastruktury na tym terenie, mamy nadzieję, że identyczne zasady dotyczą wszystkich inwestorów i właścicieli pozostałych działek. Szkoda swoją drogą, że informacje, które powinny być jawne są utrzymywane w takiej tajemnicy przez Gminę.

            Przyjmujemy ze zrozumieniem fakt, że polskich gmin w większości nie stać na wywiązywanie się z ustawowych obowiązków w zakresie budowy infrastruktury, ale tym bardziej powinny dbać o przejrzystość relacji w tym zakresie i stosować jawne i jednakowe zasady partycypacji wszystkich bez wyjątku w finansowaniu tych inwestycji. Niestety, zasada ta jest nagminnie łamana. My przy każdej inwestycji jesteśmy zmuszani do ponoszenia nakładów na infrastrukturę miejską i uważamy, że powinno to dotyczyć każdego inwestora, który zamierza realizować jakąkolwiek inwestycję.

            A nakłady te nie są małe. Na budowę np. tylko jednej miejskiej ulicy Popiełuszki i całej jej infrastruktury przy okazji budowy naszego osiedla wydaliśmy 2 mln zł !!! A z ulicy tej korzystają mieszkańcy również osiedli wybudowanych przez innych deweloperów, którzy złotówki do jej budowy nie dołożyli. Jak na razie tak samo wygląda to z infrastrukturą na całym obszarze między ulicami Leśną i Artyleryjską. My współfinansujemy, a inni tylko korzystają….

 

Z poważaniem

 Andrzej Bogusz

Prezes

 

 

 

red

lesnarazem.pl – nieformalna grupa społeczników – Osiedle Leśna

Chcielibyśmy poinformować o powstaniu strony internetowej lesnarazem.pl, na której pojawiają się informacje  dotyczące modernizacji dróg dojazdowych do osiedla przy ul. Leśnej nad Jeziorem Długim, w szczególności ulicy Bohaterów Monte Cassino. Zapraszamy do odwiedzenia.

IMG_2353

 redO nas

ARBET Investment Group sp. z o.o. sp. k.

ul. Budowlana 3
10-424 Olsztyn

tel. +48 89 535 37 50
e-mail: zarzadca@arbet.olsztyn.pl

REGON: 280473649
NIP: 739-37-73-902

Nazwa ARBET nie bez powodu jest kojarzona z solidnością i rzetelnością. Jako ARBET Investment Group na wielkie zaufanie, nie tylko w Olsztynie, pracujemy bowiem już od kilkunastu lat. Każdy dzień przynosi nam jednak nowe doświadczenia. To dzięki nim temat nieruchomości na Warmii i Mazurach, a zwłaszcza w Olsztynie, nie ma przed nami już prawie żadnych tajemnic. Kompleksowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to nasza specjalność. Jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy również tak nowatorską usługę jak zarządzanie wynajmem.

Szybki kontakt

+48 89 535 37 50

Błędnie wypełniony formularz. Proszę poprawić zaznaczone pola.
Dziękujemy, formularz został wysłany.