Gmina zmniejszy opłaty za użytkowanie wieczyste

Gmina Olsztyn prawdopodobnie obniży wszystkim właścicielom lokali mieszkalnych i niemieszkalnych przy ul. Barczewskiego 1 w Olsztynie opłaty za użytkowanie wieczyste.

użytkowanie wieczyste

Z przyjemnością informujemy członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Barczewskiego 1, że na skutek działań podjętych przez spółki z grupy kapitałowej ARBET w sprawie zmniejszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami 39/6, 40, 41, 42, 95/1 obr. 66, prawdopodobnie zostaną zmienione przez Gminę Olsztyn stawki procentowe opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ww. działek gruntu z dotychczasowych, tj. 3 %, 5% i 8% na 1 % dla lokali mieszkalnych, a dla lokalu niemieszkalnego – garażu na 3 % wyjątkowo z urzędu dla wszystkich właścicieli lokali, niezależnie od tego czy złożyli stosowne wnioski.

Zmiana stawek procentowych spowoduje znaczne zmniejszenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste na kolejne lata.

Czym różni się własność gruntu od użytkowania wieczystego?

W ramach cyklu artykułów, które pojawiają się w dodatku „Dom.wm.pl” do Gazety Olsztyńskiej, nasza spółka zarządzająca poruszyła ważną kwestię zwianą z różnicami pomiędzy własnością gruntu a użytkowaniem wieczystym.

Poniżej prezentujemy wypowiedź Dyrektora Zarządzającego – Małgorzaty Kowalskiej

http://m.wm.pl/2015/04/orig/img-1706-241008.jpg

Czym różni się własność gruntu od użytkowania wieczystego?
Małgorzata Kowalska: — Nie ulega wątpliwości, że własność stanowi najdoskonalszą i najbardziej rozległą formę władania nieruchomościami. Właściciel może korzystać z posiadanej nieruchomości oraz decydować o jej losie zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swojego prawa, tzn. pobierać z niej pożytki i inne dochody. Prawo do nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie to relikt przeszłości wprowadzony w okresie, kiedy nie było możliwości nabywania gruntów państwowych na własność. Funkcjonuje jednak do chwili obecnej. Zakres uprawnień przysługujących użytkownikowi wieczystemu pokrywa się w wielu aspektach z uprawnieniami właściciela. Posiada on również możliwość sprzedaży lub podarowania swojego prawa, podziału czy zagospodarowania zgodnie z przepisami. Ograniczenie działań użytkownika wieczystego związane jest ściśle z postanowieniami umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz przepisami prawa. Czas użytkowania jest określony i wynosi 99 lat (czasami krócej, jednak nie mniej niż 40 lat). Dotyczy to w dużej mierze gruntów położonych w granicach administracyjnych miast, głównie więc mieszkańców budynków wielorodzinnych. Opłata roczna, wynosząca w budynku mieszkalnym 1% ceny nieruchomości, w budynku przeznaczonym na działalność turystyczną 2%, a w pozostałych przypadkach 3%, uiszczana jest przez cały okres użytkowania wieczystego z góry za bieżący rok. Stanowi ona procent wartości prawa własności nieruchomości.

Przeczytaj cały tekst: http://dom.wm.pl/261167,Zostan-wlascicielem-mieszkania.html#axzz3bK2cbLE3


O nas

ARBET Investment Group sp. z o.o. sp. k.

ul. Budowlana 3
10-424 Olsztyn

tel. +48 89 535 37 50
e-mail: zarzadca@arbet.olsztyn.pl

REGON: 280473649
NIP: 739-37-73-902

Nazwa ARBET nie bez powodu jest kojarzona z solidnością i rzetelnością. Jako ARBET Investment Group na wielkie zaufanie, nie tylko w Olsztynie, pracujemy bowiem już od kilkunastu lat. Każdy dzień przynosi nam jednak nowe doświadczenia. To dzięki nim temat nieruchomości na Warmii i Mazurach, a zwłaszcza w Olsztynie, nie ma przed nami już prawie żadnych tajemnic. Kompleksowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to nasza specjalność. Jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy również tak nowatorską usługę jak zarządzanie wynajmem.

Szybki kontakt

+48 89 535 37 50

Błędnie wypełniony formularz. Proszę poprawić zaznaczone pola.
Dziękujemy, formularz został wysłany.